Användarvillkor

ÖVERSIKT
Detta webbplats drivs av Fizzy Stitches. På hemsidan hänvisar termerna "vi", "oss" och "vår" till Fizzy Stitches. Fizzy Stitches erbjuder denna webbplats, inklusive all information, verktyg och tjänster som finns tillgängliga på denna sida till dig som användare, under förutsättning att du accepterar alla villkor, regler, policys och meddelanden som anges här.

Genom att besöka vår webbplats och/eller köpa något från oss, ingår du i vår "Tjänst" och samtycker till att vara bunden av följande villkor och bestämmelser ("Tjänstevillkor", "Villkor"), inklusive de ytterligare villkor och bestämmelser och policys som hänvisas till här och/eller är tillgängliga via hyperlänk. Dessa Tjänstevillkor gäller för alla användare av webbplatsen, inklusive utan begränsning användare som är webbläsare, leverantörer, kunder, handlare och/eller bidragsgivare av innehåll.

Var god läs dessa användarvillkor noggrant innan du får tillgång till eller använder vår webbplats. Genom att få tillgång till eller använda någon del av webbplatsen godkänner du att vara bunden av dessa användarvillkor. Om du inte godkänner alla villkor i detta avtal får du inte få tillgång till webbplatsen eller använda några tjänster. Om dessa användarvillkor betraktas som ett erbjudande är acceptansen uttryckligen begränsad till dessa användarvillkor.

Alla nya funktioner eller verktyg som läggs till i den nuvarande butiken ska också omfattas av användarvillkoren. Du kan granska den senaste versionen av användarvillkoren när som helst på den här sidan. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera, ändra eller ersätta någon del av dessa användarvillkor genom att publicera uppdateringar och/eller ändringar på vår webbplats. Det är ditt ansvar att regelbundet kontrollera denna sida för förändringar. Din fortsatta användning av eller åtkomst till webbplatsen efter att ändringar har publicerats utgör godkännande av dessa ändringar.

Vår butik är värd på Shopify Inc. De tillhandahåller oss den online e-handelsplattformen som gör det möjligt för oss att sälja våra produkter och tjänster till dig.

SEKTION 1 - VILLKOR FÖR ONLINEBUTIK
Genom att godkänna dessa användarvillkor intygar du att du är minst myndig ålder i din delstat eller provins där du är bosatt, eller att du är myndig ålder i din delstat eller provins där du är bosatt och har gett oss ditt samtycke att låta någon av dina minderåriga beroende använda denna webbplats.
Du får inte använda våra produkter för något olagligt eller obehörigt ändamål, och du får inte heller, vid användning av tjänsten, bryta mot några lagar i din jurisdiktion (inklusive men inte begränsat till upphovsrättslagar).
Du får inte skicka några maskar eller virus eller någon kod av destruktiv natur.
En överträdelse av något av villkoren kommer att resultera i omedelbar uppsägning av dina tjänster.

SEKTION 2 - ALLMÄNNA VILLKOR
Vi förbehåller oss rätten att vägra service till någon av vilken anledning som helst när som helst.
Du förstår att din information (exklusive kreditkortsuppgifter) kan överföras okrypterad och innefatta (a) överföringar över olika nätverk; och (b) ändringar för att anpassa sig till tekniska krav för anslutande nätverk eller enheter. Kreditkortsuppgifter är alltid krypterade under överföring över nätverk.
Du samtycker till att inte reproducera, duplicera, kopiera, sälja, återförsälja eller utnyttja någon del av tjänsten, användning av tjänsten eller åtkomst till tjänsten eller någon kontakt på webbplatsen genom vilken tjänsten tillhandahålls, utan uttryckligt skriftligt tillstånd från oss.
Rubrikerna som används i detta avtal är endast inkluderade för bekvämlighet och kommer inte att begränsa eller på annat sätt påverka dessa villkor.

SEKTION 3 - NOGGRANNHET, FULLSTÄNDIGHET OCH TIDPUNKT FÖR INFORMATION
Vi ansvarar inte om informationen som finns tillgänglig på denna webbplats inte är korrekt, komplett eller aktuell. Materialet på denna webbplats tillhandahålls endast för allmän information och bör inte förlitas på eller användas som enda grund för att fatta beslut utan att rådfråga primära, mer korrekta, mer kompletta eller mer aktuella informationskällor. Allt förtroende för materialet på denna webbplats sker på egen risk.
Denna webbplats kan innehålla viss historisk information. Historisk information är nödvändigtvis inte aktuell och tillhandahålls endast för din referens. Vi förbehåller oss rätten att ändra innehållet på denna webbplats när som helst, men vi har ingen skyldighet att uppdatera någon information på vår webbplats. Du samtycker till att det är ditt ansvar att övervaka förändringar på vår webbplats.

SEKTION 4 - ÄNDRINGAR AV TJÄNSTEN OCH PRISER
Priserna för våra produkter kan ändras utan förvarning.
Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra eller avbryta tjänsten (eller någon del eller innehåll därav) utan förvarning när som helst.
Vi ska inte vara ansvariga gentemot dig eller någon tredje part för någon ändring, prisändring, uppsägning eller avbrott av tjänsten.

SEKTION 5 - PRODUKTER ELLER TJÄNSTER (om tillämpligt)
Vissa produkter eller tjänster kan vara tillgängliga exklusivt online via webbplatsen. Dessa produkter eller tjänster kan ha begränsade kvantiteter och är endast föremål för retur eller utbyte enligt vår återbetalningspolicy: [LÄNK TILL ÅTERBETALNINGSPOLICY]
Vi har gjort allt vi kan för att visa färgerna och bilderna på våra produkter så noggrant som möjligt i butiken. Vi kan inte garantera att din datorskärm visar färgerna korrekt.
Vi förbehåller oss rätten, men är inte skyldiga, att begränsa försäljningen av våra produkter eller tjänster till någon person, geografisk region eller jurisdiktion. Vi kan utöva denna rätt från fall till fall. Vi förbehåller oss rätten att begränsa kvantiteterna av några produkter eller tjänster som vi erbjuder. Alla beskrivningar av produkter eller produktpriser kan ändras när som helst utan förvarning, enbart enligt vårt eget gottfinnande. Vi förbehåller oss rätten att avbryta vilken produkt som helst när som helst. Eventuella erbjudanden för någon produkt eller tjänst som görs på denna webbplats är ogiltiga där det är förbjudet.
Vi garanterar inte att kvaliteten på några produkter, tjänster, information eller annat material som köps eller erhålls av dig kommer att uppfylla dina förväntningar, eller att eventuella fel i tjänsten kommer att rättas till.

SEKTION 6 - NOGGRANNHET AV FAKTURERING OCH KONTOINFORMATION
Vi förbehåller oss rätten att vägra vilken order som helst som du lägger hos oss. Vi kan, enligt vårt eget gottfinnande, begränsa eller avbryta kvantiteter som köps per person, per hushåll eller per order. Dessa restriktioner kan inkludera order som läggs av eller under samma kundkonto, samma kreditkort, och/eller order som använder samma fakturerings- och/eller leveransadress. Om vi gör en ändring i eller avbryter en order kan vi försöka meddela dig genom att kontakta den e-post och/eller faktureringsadress/telefonnummer som angavs vid tidpunkten för orderläggningen. Vi förbehåller oss rätten att begränsa eller förbjuda order som, enligt vårt eget gottfinnande, verkar vara lagda av återförsäljare eller distributörer.

Du samtycker till att tillhandahålla aktuell, komplett och korrekt köp- och kontoinformation för alla köp som görs i vår butik. Du samtycker till att snabbt uppdatera ditt konto och annan information, inklusive din e-postadress och kreditkortsnummer samt utgångsdatum, så att vi kan slutföra dina transaktioner och kontakta dig vid behov.

För mer information, vänligen granska vår Återbetalningspolicy: [LÄNK TILL ÅTERBETALNINGSPOLICY]

SEKTION 7 - VALBARA VERKTYG
Vi kan ge dig åtkomst till tredjepartsverktyg som vi varken övervakar, har kontroll över eller har något inflytande över.
Du erkänner och samtycker till att vi tillhandahåller åtkomst till sådana verktyg "i befintligt skick" och "i befintligt tillstånd" utan några garantier, representationer eller villkor av något slag och utan någon rekommendation. Vi ska inte ha något ansvar alls som uppstår från eller relaterar till din användning av valfria tredjepartsverktyg.
All användning av de valfria verktyg som erbjuds genom webbplatsen sker helt på egen risk och efter eget gottfinnande, och du bör se till att du är förtrogen med och godkänner villkoren enligt vilka verktygen tillhandahålls av de relevanta tredjepartsleverantörerna.
Vi kan också i framtiden erbjuda nya tjänster och/eller funktioner genom webbplatsen (inklusive släpp av nya verktyg och resurser). Sådana nya funktioner och/eller tjänster ska också omfattas av dessa användarvillkor.

SEKTION 8 - TREDJEPARTSLÄNKAR
Viss innehåll, produkter och tjänster som är tillgängliga via vår tjänst kan innehålla material från tredje parter.
Tredjeparts länkar på denna webbplats kan leda dig till tredjepartswebbplatser som inte är anslutna till oss. Vi är inte ansvariga för att granska eller utvärdera innehållet eller noggrannheten och vi garanterar inte och kommer inte att ha något ansvar eller ansvar för några tredjeparts material eller webbplatser, eller för några andra material, produkter eller tjänster från tredje part.
Vi är inte ansvariga för skador eller skador relaterade till köp eller användning av varor, tjänster, resurser, innehåll eller andra transaktioner som görs i samband med tredjepartswebbplatser. Vänligen granska noggrant tredjeparts policyer och praxis och se till att du förstår dem innan du genomför någon transaktion. Klagomål, anspråk, frågor eller frågor angående tredjepartsprodukter bör riktas till tredje part.

SEKTION 9 - ANVÄNDARKOMMENTARER, ÅTERKOPPLING OCH ANDRA INLÄMNINGAR
Om du på vår begäran skickar vissa specifika bidrag (till exempel tävlingsbidrag) eller utan en begäran från oss skickar kreativa idéer, förslag, planer eller andra material, vare sig det är online, via e-post, med post eller på annat sätt (gemensamt kallat "kommentarer"), samtycker du till att vi kan, när som helst, utan begränsning, redigera, kopiera, publicera, distribuera, översätta och på annat sätt använda i vilket medium som helst alla kommentarer som du skickar till oss. Vi är inte och kommer inte att vara skyldiga (1) att behålla några kommentarer i förtroende; (2) att betala ersättning för några kommentarer; eller (3) att svara på några kommentarer.
Vi kan, men har ingen skyldighet att, övervaka, redigera eller ta bort innehåll som vi bedömer i vår enskilda bedömning vara olagligt, stötande, hotfullt, förtalande, pornografiskt, obscen eller på annat sätt stötande eller bryter mot någons immateriella rättigheter eller dessa användarvillkor.
Du godkänner att dina kommentarer inte kommer att kränka någon tredje parts rättigheter, inklusive upphovsrätt, varumärke, integritet, personlighet eller annan personlig eller äganderätt. Du godkänner vidare att dina kommentarer inte kommer att innehålla förtals-, olagligt, kränkande eller obscen material, eller innehålla något datavirus eller annan skadlig kod som på något sätt kan påverka driften av tjänsten eller någon relaterad webbplats. Du får inte använda en falsk e-postadress, låtsas vara någon annan än dig själv, eller på annat sätt vilseleda oss eller tredje parter om ursprunget till några kommentarer. Du är ensamt ansvarig för eventuella kommentarer du gör och deras noggrannhet. Vi tar inget ansvar och förutsätter inget ansvar för några kommentarer som du eller någon tredje part postar.

SEKTION 10 - PERSONUPPGIFTER
Din insändning av personlig information genom butiken regleras av vår integritetspolicy, som kan ses här: [LÄNK TILL INTEGRITETSPOLICY]

SEKTION 11 - FEL, ONGENHETER OCH UTESLUTNINGAR
Ibland kan det finnas information på vår webbplats eller i tjänsten som innehåller typografiska fel, felaktigheter eller utelämnanden som kan relatera till produktbeskrivningar, prissättning, kampanjer, erbjudanden, produktfraktkostnader, transitider och tillgänglighet. Vi förbehåller oss rätten att korrigera eventuella fel, felaktigheter eller utelämnanden, och att ändra eller uppdatera information eller annullera beställningar om någon information i tjänsten eller på någon relaterad webbplats är felaktig när som helst utan förvarning (inklusive efter att du har skickat din beställning).
Vi åtar oss inget ansvar för att uppdatera, ändra eller förtydliga information i tjänsten eller på någon relaterad webbplats, inklusive prisinformation, förutom enligt lagkrav. Ingen specifik uppdaterings- eller förnyelsesdatum som tillämpas i tjänsten eller på någon relaterad webbplats bör tolkas som att all information i tjänsten eller på någon relaterad webbplats har ändrats eller uppdaterats.

AVSNITT 12 - FÖRBJUDNA ANVÄNDNINGAR
Utöver andra förbud som anges i användarvillkoren är det förbjudet att använda webbplatsen eller dess innehåll: (a) för något olagligt syfte; (b) för att uppmana andra att utföra eller delta i olagliga handlingar; (c) för att bryta mot internationella, federala, provinsiella eller delstatliga regler, lagar eller lokala förordningar; (d) för att kränka eller överträda våra immateriella rättigheter eller andras immateriella rättigheter; (e) för att trakassera, missbruka, förolämpa, skada, förtala, smutskasta, skrämma eller diskriminera baserat på kön, sexuell läggning, religion, etnicitet, ras, ålder, nationalitet eller funktionshinder; (f) för att lämna in falsk eller vilseledande information; (g) för att ladda upp eller skicka virus eller annan typ av skadlig kod som kommer att eller kan användas på något sätt som påverkar funktionaliteten eller driften av tjänsten eller någon relaterad webbplats, andra webbplatser eller internet; (h) för att samla in eller spåra andras personlig information; (i) för att skicka skräppost, fiska, farmaceutisk, förevändning, spindel, krypa eller skrapa; (j) för något obscen eller omoraliskt syfte; eller (k) för att störa eller kringgå säkerhetsfunktionerna i tjänsten eller någon relaterad webbplats, andra webbplatser eller internet. Vi förbehåller oss rätten att avsluta din användning av tjänsten eller någon relaterad webbplats om du bryter mot något av de förbjudna användningarna.

AVSNITT 13 - FRISKRIVNING AV GARANTIER; BEGRÄNSNING AV ANSVAR
Vi garanterar inte, representerar eller försäkrar att din användning av vår tjänst kommer att vara oavbruten, i rätt tid, säker eller felfri.
Vi garanterar inte att resultaten som kan erhållas genom användningen av tjänsten kommer att vara korrekta eller pålitliga.
Du samtycker till att vi från tid till annan kan ta bort Tjänsten under obestämda tidsperioder eller avbryta Tjänsten när som helst, utan att meddela dig.
Du godkänner uttryckligen att din användning av, eller oförmåga att använda, Tjänsten sker på egen risk. Tjänsten och alla produkter och tjänster som levereras till dig genom Tjänsten tillhandahålls (förutom som uttryckligen angivet av oss) "som de är" och "som tillgängliga" för din användning, utan några representationer, garantier eller villkor av något slag, vare sig uttryckliga eller underförstådda, inklusive alla underförstådda garantier eller villkor av säljbarhet, god kvalitet, lämplighet för ett visst ändamål, hållbarhet, titel och icke-intrång.
I inget fall ska Fizzy Stitches, våra direktörer, tjänstemän, anställda, dotterbolag, agenter, entreprenörer, praktikanter, leverantörer, tjänsteleverantörer eller licensgivare vara ansvariga för någon skada, förlust, krav eller några direkta, indirekta, incidentella, straffande, särskilda eller följdsamma skador av något slag, inklusive, utan begränsning, förlorade vinster, förlorad intäkt, förlorade besparingar, förlust av data, ersättningskostnader eller några liknande skador, oavsett om de är baserade på kontrakt, skadestånd (inklusive försumlighet), strikt ansvar eller på annat sätt, som uppstår från din användning av någon av tjänsterna eller några produkter som förvärvats med hjälp av tjänsten, eller för något annat krav relaterat på något sätt till din användning av tjänsten eller någon produkt, inklusive, men inte begränsat till, eventuella fel eller försummelse i något innehåll, eller någon förlust eller skada av något slag som uppstått som ett resultat av användningen av tjänsten eller något innehåll (eller produkt) som har publicerats, överförts eller på annat sätt gjorts tillgängligt via tjänsten, även om de har informerats om deras möjlighet. Eftersom vissa stater eller jurisdiktioner inte tillåter uteslutning eller begränsning av ansvar för följdsamma eller incidentella skador, ska vårt ansvar i sådana stater eller jurisdiktioner vara begränsat till den maximala omfattningen tillåten enligt lag.

SEKTION 14 - SKADESTÅND
Du går med på att ersätta, försvara och hålla Fizzy Stitches och våra moderbolag, dotterbolag, dotterbolag, partners, tjänstemän, direktörer, agenter, entreprenörer, licensgivare, tjänsteleverantörer, underleverantörer, leverantörer, praktikanter och anställda oskadliga från eventuella krav eller krav, inklusive skäliga advokatarvoden, som görs av en tredje part på grund av eller i samband med ditt brott mot dessa användarvillkor eller de dokument de hänvisar till, eller din överträdelse av lag eller rättigheterna hos en tredje part.

SEKTION 15 - DELBARHET
Om någon bestämmelse i dessa användarvillkor anses vara olaglig, ogiltig eller omöjlig att verkställa, ska sådan bestämmelse ändå vara verkställbar till fullo enligt tillämplig lag, och den omöjliga delen ska anses vara avskuren från dessa användarvillkor, en sådan bedömning påverkar inte giltigheten och verkställbarheten av några andra kvarvarande bestämmelser.

AVDELNING 16 - UPPSÄGNING
Skyldigheterna och ansvarsområdena för parterna som uppstått före uppsägningsdatumet ska överleva uppsägningen av detta avtal för alla ändamål.
Dessa användarvillkor är giltiga om de inte sägs upp av antingen dig eller oss. Du kan säga upp dessa användarvillkor när som helst genom att meddela oss att du inte längre önskar använda våra tjänster, eller när du slutar använda vår webbplats.
Om vi enligt vårt eget gottfinnande bedömer att du inte uppfyller, eller om vi misstänker att du inte har uppfyllt, någon term eller bestämmelse i dessa användarvillkor, kan vi också avsluta detta avtal när som helst utan förvarning och du kommer att vara ansvarig för alla belopp som förfaller fram till och med avslutningsdagen; och/eller kan därför neka dig tillgång till våra tjänster (eller någon del därav).

SEKTION 17 - HELA AVTALET
Misslyckandet av oss att utöva eller verkställa någon rättighet eller bestämmelse i dessa användarvillkor utgör inte ett avstående från en sådan rättighet eller bestämmelse.
Dessa användarvillkor och eventuella policys eller driftsregler som publiceras av oss på denna webbplats eller i samband med tjänsten utgör det fullständiga avtalet och förståelsen mellan dig och oss och styr din användning av tjänsten, vilket ersätter alla tidigare eller samtida avtal, kommunikationer och förslag, vare sig muntliga eller skriftliga, mellan dig och oss (inklusive, men inte begränsat till, tidigare versioner av användarvillkoren).
Eventuella oklarheter i tolkningen av dessa användarvillkor ska inte tolkas mot den part som har formulerat dem.

SEKTION 18 - TILLÄMPLIG LAG
Dessa användarvillkor och eventuella separata avtal där vi tillhandahåller dig tjänster ska styras av och tolkas i enlighet med Portugals lagar.

SEKTION 19 - ÄNDRINGAR I ANVÄNDARVILLKOREN
Du kan granska den senaste versionen av användarvillkoren när som helst på den här sidan.
Vi förbehåller oss rätten att ensidigt uppdatera, ändra eller ersätta någon del av dessa användarvillkor genom att publicera uppdateringar och ändringar på vår webbplats. Det är ditt ansvar att regelbundet kontrollera vår webbplats för förändringar. Din fortsatta användning av eller åtkomst till vår webbplats eller tjänsten efter att ändringar har publicerats i dessa användarvillkor utgör godkännande av dessa ändringar.

SEKTION 20 - KONTAKTINFORMATION
Frågor om användarvillkoren ska skickas till oss på fizzystitches@gmail.com.
Vår kontaktinformation finns nedan:
Stephanie Taylor
fizzystitches@gmail.com
Casa Oliveira - Termas Da Azenha, Rua Joao Henrique Fofa Oliveira, Vinha Da Rainha 3130-434, Portugal

+351 920 098780

PT 301126143